01-12-2018 tarihinde yapılan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı Sonucu01.12.2018 Tarihinde Yapılan Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Sonuçları

Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına tebligat (web sitesinde yayınlanması) tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak elden veya 0312 4258694 ile 0312 4170515 faks numaralarına faks çekmek suretiyle yapabileceklerdir. Sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak, süresi içinde gönderilen itirazlar ise sınav komisyonu tarafından başvuru tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve Bakanlıkça ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV SONUCU
MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV SONUCU
SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAV SONUCU
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavının puanlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
https://www.kbs.gov.tr/Sertifika/gen/login.htm