18․ Yıllık OECD Kıdemli Mali Yönetim ve Raporlama Yetkilileri Toplantısı Yapıldı1-2 Mart tarihlerinde, OECD Konferans merkezinde geleneksel olarak düzenlenen 18. Yıllık OECD Kıdemli Mali Yönetim ve Raporlama Yetkilileri Toplantısına (Tahakkuklar Sempozyumu) katılım sağlandı.

Söz konusu Sempozyumda Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (IPSASB), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Avrupa Birliği kapsamında Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (EUROSTAT)’nun kamu muhasebe standartları alanındaki gelişmeler hakkında sunumlar yapılmış olup, koşullu yükümlülüklerin ve mali risklerin yönetimi, kamu sektörü bilançosunun yönetimi ve tahakkuk reformları gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca, aralarında ülkemizin de bulunduğu Birleşik Krallık, Yunanistan, Avusturya, İtalya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin delegeleri kendi ülkelerindeki mali yönetim ve raporlama gelişmeleri ile nihai reformlara ilişkin gelişmeler hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede ülkemiz adına yapılan sunumda; tahakkuk esaslı reformunun geçmişi, DMSK’nın yapısı ve işleyişi, bugüne kadar yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları ile bu kapsamda yapılan çalışmalar ve mali istatistikler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Türk kamu maliyesine genel bakışı yansıtan tahakkuk esaslı reformlar kapsamında, Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS)’na uyuma yönelik kaydedilen ilerlemelere vurgu yapılarak, bu çalışmaların gelecekte de devam edeceğinin altı çizilmiştir. Ülkemizde tahakkuk esaslı muhasebe alanında yapılan reformlar ve uyum düzeyi gerek ülke delegasyonları gerekse uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından ileri düzey uyum olarak değerlendirilmiştir.