2017 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Başvuru Sonuçları

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ İDARELER İÇİN DÜZENLENECEK MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMINA 01/03/2017-28/04/2017 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

  • Başvurusu kabul edilen adaylar Bakanlığımızca belirlenecek yer ve tarihte eğitime alınacaktır.
  • Başvurular, adaylar tarafından doldurulan elektronik başvuru formu ve idarelerce düzenlenen hizmet döküm çizelgeleri esas alınmak suretiyle, genel yönetim kapsamındaki idarelerde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak muhasebe yetkilisi adayları için düzenlenecek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine yönelik Duyuruların 6 ncı bölümünde yer alan esaslara göre değerlendirilmiştir.

Söz konusu duyuruda yer alan esaslara göre kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az 4 (Dört) yıl çalışmış olma koşulunu taşıdığı halde başvurusu kabul edilmeyenler, strateji geliştirme birimlerine ait muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birimlerde çalışıp çalışmadığı hususunu belgelendirmeyenler, sosyal güvenlik kurumlarının muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde “Müdür Yardımcısı” unvanlı kadrolarda muhasebe işlemlerinden birinci derecede sorumlu olarak görev yaptığını belgelendirmeyenler ile muhasebe işlemlerinden birinci derece sorumlu olarak çalışıp çalışmadığının belgelendirilmesi istenilenler başvuru değerlendirme işlemine ilişkin itirazlarını içerir dilekçelerini; www.muhasebat.gov.tr internet adresinde bulunan söz konusu 01/03/2017 tarihli Duyurunun 6 ncı bölümündeki açıklamalara uygun olarak çalıştığı hizmet birimleri ayrı ayrı görülecek şekilde ve kurumun muhasebe hizmetini yürüten birimlerde geçen sürelere ait satırlar ayrıca işaretlenip paraflanmak suretiyle oluşturularak idarelerince onaylanacak hizmet belgelerini de ekleyerek en geç 09/06/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde yazı ekinde göndermeleri aynı zamanda Bakanlığımıza ait 0 312 425 86 94 ve 0 312 425 20 37 nolu fakslara fakslanması halinde başvuruları yeniden değerlendirilebilecektir.

İlan olunur.

İrtibat: İlkadım Cad. Kara Harp Okulu Kavşağı 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon: 415 1749 - 4152917
Faks: 425 86 94 - 425 20 37
E-posta: sertifika@muhasebat.gov.tr

Başvuru Sonucunu Aşağıdaki Linkten Öğrenebilirsiniz!
https://www.kbs.gov.tr/Sertifika/gen/login.htm