2018 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri BelirlendiMaliye Bakanlığı 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa bağlı tabloda yer alan değerli kâğıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. 2018 Yılı Değerli Kâğıt Bedellerini belirleyen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Numara Değerli Kağıdın Cinsi Bedel(TL)
1 Noter Kağıtları:
a)Noter Kağıdı 11,00
b)Beyanname 11,00
c)Protesto,vekaletname,re'sen senet 22,00
2 Pasaportlar 108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a)Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b)Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c)Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile Cüzdanları 98,50
6 Sürücü belgeleri 134,00
7 Sürücü çalışmaları belgeleri(Karneleri) 134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9 iş makinesi tescil belgesi 100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izin belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyet belgesi 72,00