2018 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sınav Soruları ve Cevapları2018 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sınav Soruları ve Cevapları

Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin gerekçeli itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarlarının http://www.muhasebat.gov.tr adresinde yayımlanmasını takip eden 3 (üç) iş günü içinde Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak elden veya 0312 4258694 ile 0312 4170515 faks numaralarına faks çekmek suretiyle yapabileceklerdir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar ile bu süre geçtikten sonra Genel Müdürlüğümüze ulaşan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde gönderilen itirazlar ise 10 gün içinde sınav komisyonunca değerlendirilerek değerlendirme sonucu adaylara bildirilecektir.

SOSYAL GÜVENLİK VE TÜRKİYE İŞ KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI
MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI
GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI
BELDE VE NÜFUSU 25 BİNİN ALTINDA OLAN İLÇE BELEDİYELERİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI