Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin 2017⁄7 sayılı Başbakanlık Genelgesi.pdf