Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 16 Mayıs 2017 tarih ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili genelge metnine ulaşmak için tıklayın.

Ekler