Genel Müdürlüğümüz Açık Kaynak Kod Kullanımına Öncülük EdiyorYeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, PostgreSQL üzerinde büyüyor.

Ülkemizde yerli ve milli yazılım teknolojilerinin gelişimi desteklemek ve bu konudaki dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile, Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi projesinde tamamı ile açık kaynak kodlu yazılım teknolojilerinin kullanılması kararı alınmıştır.Alınan bu karar doğrultusunda tamamen açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin gelir, harcama, ödeme ve muhasebe süreçlerine yönelik işlemler gerçekleştirilmektedir.e-Fatura, e-Teminat, e-Ödeme, e-Tahsilat, e-Belge gibi uygulamaları da bünyesinde barındıran ve geliştirilmesine devam edilen entegrasyon çalışmaları ile birlikte büyüyen sistem, her geçen gün açık kaynak kod kullanımı konusunda ülkemiz temel referansı olma hedefine biraz daha yaklaşmaktadır.Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin kamu kurumlarında PostgreSQL Veritabanı kullanımını özendirmesi ve yaygınlaştırması nedeni ile 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen PostgreSQL Konferansında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih KACIR tarafından Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ’e bir plaket verilmiştir.

Etkinlikten Fotoğraflar