Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) Konulu Konferans

Dünya Bankası ile Maliye Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “IPSAS ile Genel Yönetim Muhasebe Mevzuatının Uyumlaştırılması” projesi çerçevesinde “KÖİ Uygulamalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Sunumu” konulu Konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansın açılış konuşmalarını Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ, Dünya Bankası Ülke Direktörü Sayın Johannes ZUTT ve E&Y Türkiye Kamu Sektörü Lideri Sayın Alper KARAÇAR yapmıştır. Açılış konuşmalarından sonra, Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL uluslararası standartlarla uyumlu bir kamu maliye yönetimi kontrol sisteminin Türkiye’de kurulduğunu belirterek, KÖİ projelerinin muhasebe kayıtları ile bu projelerin mali tablolara yansıtılmaları konusunda uluslararası muhasebe standartlarının esas alınacağını vurgulamıştır.

Konferansın panel kısmında ise, Muhasebat Genel Müdürümüz Sayın Ertan ERÜZ Türkiye’deki KÖİ projelerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösterilmesi hakkında sunum gerçekleştirmiştir. Konferansta ayrıca; Sayın Dr. Jens HEİLİNG tarafından KÖİ uygulamalarının Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (IPSAS)’na göre muhasebeleştirilmesi, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Sayın Giovanni COLETTA tarafından KÖİ uygulamalarının mali istatistik tablolarında sunulması ve Prof. Dr. Sayın Nalan AKDOĞAN tarafından KÖİ uygulamalarının özel sektörde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin sunumlar yapılmıştır. Bu sunumlar çerçevesinde, KÖİ projelerinin uluslararası standartlara göre muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda sunumu ile ilgili olarak gerek uluslararası gerek ulusal düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Etkinlikten Fotoğraflar