Mali İstatistik Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı.Genel yönetim sektörü ve bu sektörü oluşturan merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerine ait konsolide olarak hazırlanacak olan mali istatistik tablolarına esas mali verilerin derlenmesi, mali istatistik tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul, esas, ilke ve standartlar ile veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemek amacıyla, 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan Mali İstatistik Yönetmeliği 24/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmeliği İncelemek İçin Tıklayınız.