Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebe Standartlarına (IPSAS) ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2017 yılı itibarıyla 30 adet Devlet Muhasebesi Standardı (DMS) IPSAS’lara uygun olarak hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu standartlarda yer alan hususlara uygun olarak revize edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan hususlara ilave olarak Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve uygulamada oluşan diğer ihtiyaçlar gözüne alınarak bahse konu Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenlemelerle, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde olduğu gibi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin yayımlanmış DMS’lere uyum düzeyi % 90’lar seviyesine çıkmıştır.