Sözleşmeli Personel Ödemelerinde Elektronik Dönem Başladı

Son yıllarda 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli kamu personelinin kamuda işe alımında meydana gelen artış, bu statüde istihdam edilen kamu personelinin maaş ödemelerinin de elektronik ortamda ortak bir veri tabanından yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlandı. İlk olarak Bakanlığın Merkez Teşkilatı ile Ağrı, Elazığ ve Karaman illerine ait tüm harcama birimleri ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünde başarılı bir şekilde uygulanan, Ekim/2017 maaş döneminden itibaren ise pilot uygulama kapsamı genişletilerek 38 ilde daha uygulanmaya başlanılan KPHYS-Sözleşmeli Personel Uygulamasının, diğer illeri de kapsayacak şekilde tüm Kurumlara yaygınlaştırılmasına karar verildi.

Bu bağlamda, sözleşmeli personel verilerinin girişinin yapılabilmesi için KPHYS-Sözleşmeli Personel Uygulamasının tüm kurumların kullanımına açılmasıyla Ocak/2018 sözleşmeli personel maaş işlemleri KPHYS üzerinden yapılacak.

Bu çalışmalar neticesinde, harcama birimlerinde başlayıp muhasebe birimlerde ödeme talimatı ile sonuçlanan personel ödemelerine ilişkin mali işlemlerin tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirilmesi, sözleşmeli personele ilişkin maaş kütüğü oluşturulması, maaş hesaplama yöntemlerinin standart hale getirilmesi (Yersiz ödemelere meydan verilmemesi, gelir vergisi matrahının ve tutarının doğru hesaplanması vb.), personel hareketlerinin gerçek zamanlı izlenebilmesi, ortak bir veri bankası oluşturulmak suretiyle personel ödemelerine ilişkin anlık istatistiki bilgilerin karar vericilere sunulması hedeflenmektedir.

Ayrıca, sözleşmeli maaş işlemleri merkezi, hızlı ve kontrollü olarak yerine getirilecektir.