Tarım Konulu 27 Numaralı Devlet Muhasebesi Standardı Yayınlandı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesindeki hükme istinaden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını, uluslararası standartlara uygun olarak belirlemek için oluşturulan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu (DMSK), 27 numaralı Devlet Muhasebesi Standardını (Tarım) belirleyerek Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlamıştır.

Söz konusu standart, tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu standart ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartlarını belirleyen standart sayısı 30’a çıkmıştır. Yayınlanan standartlar doğrultusunda da muhasebe yönetmeliklerimizde uyarlama çalışmaları devam etmektedir