Devlet Mali İstatistikleri Nedir?

DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİ (GFS) NEDİR?

Uluslararası Para Fonu tarafından geliştirilen GFSM 2014, dünya ülkelerindeki Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin derlenmesi, raporlanması ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan makro istatistik sistemidir. Devlet Mali İstatistikleri Rehberinin temel amacı bir ülkede mali politikanın, özellikle genel yönetim sektörü ve daha geniş anlamda kamu sektörünün performansının çözümlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun olan, kapsamlı muhasebe çerçevesi oluşturmaktır. Sektör tanımlarından kısaca bahsetmek gerekirse genel yönetim sektörü; öncelikli faaliyeti devletin fonksiyonlarını yerine getirmek olan yerleşik kurumsal birimlerden oluşur. Bu sektör, tüm devlet birimlerini ve devlet birimleri tarafından kontrol edilen piyasa dışı kâr amacı gütmeyen kuruluşları kapsamaktadır. Devletin faaliyeti ise başlıca piyasa dışı hizmetlerin sağlanması ile gelir ve servetin yeniden dağıtılması yoluyla kamu politikasının uygulanmasıdır. Bu faaliyetler ise zorunlu yükümlülüklerle finanse edilir. Kamu sektörü ise doğrudan veya dolaylı olarak yerleşik devlet birimleri tarafından kontrol edilen tüm yerleşik kurumsal birimleri yani tüm genel yönetim sektörü birimleri ile yerleşik kamu şirketlerini kapsamaktadır. GFSM 2014 istatistiklerin sadece genel yönetim sektörü için değil aynı zamanda kamu sektörü ve kamu sektörünün alt sektörleri için de derlenmesini destekler.