GFSM 2014 Çerçevesinde Kamu Sektörü ve Bileşenleri