İller İtibariyle Bütçe İstatistikleri

Genel Bütçe Gelirlerinin İller İtibariyle Tahakkuk ve Tahsilatı (2004-2019)
İller İtibariyle Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri (2006-2018)
İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri (2004-2019)
İller İtibariyle Konsolide Bütçe İstatistikleri (1990-2003)