Konsolide Bütçe İstatistikleri

1924-1989 Yılları Yıllık Bazlı Konsolide Bütçe İstatistikleri
1924-2005 Özet Tablolar
1990-2003 Yılları Yıllık Bazlı Konsolide Bütçe İstatistikleri
1994-2002 Yılları Konsolide Bütçe İstatistikleri
2003-2005 Yılları Konsolide Bütçe İstatistikleri
Kuruluş Bazında Ödenek ve Harcamalar (1994 - 2005)