Uluslararası İstatistik Kurumları

ULUSLARARASI İSTATİSTİK KURUMLARI

AB İstatistik Ofisi (EUROSTAT)

Merkezi Luxemburg’da bulunan Avrupa Birliği resmi istatistik ofisi olan EUROSTAT, düzenli istatistiki analizler ve tahminler yayınlayarak AB’yi ilgilendiren tüm konularda AB kurumlarına, ulusal yönetimlere ve kamuoyuna veri sağlar. Ayrıca EUROSTAT, AB üye ve aday ülkelerinde aynı tabandan karşılanabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir çalışma olan ESA ‘yı hazırlamıştır.

Uluslararası Para Fonu İstatistik Departmanı (IMF)

IMF, 1944 yılında kurulmuş ve 1947 yılında fiilen çalışmaya başlamıştır. IMF İstatistik Departmanı; Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanmış olan GFS sisteminin uygulama esasları konusunda üye ülkeleri bilgilendirir ve sistem konusunda teknik destek sağlar. GFS Sistemi ile üye ülkelerin muhasebe uygulamalarının çıktılarını belli bir formatta aylık ve yıllık ayrıntılı raporlar halinde; stok değerler, gelir ve gider hareketleri, varlık ve yükümlülük akışları ile elde edilen genel devlet ve onun alt sektörleri mali dengesini üye ülkeler verileriyle kıyaslanabilir bir halde raporlar.

Dünya Bankası (WB)

Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletlerin özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliğini kazanmıştır. Kuruluşunun ilk yıllarında savaş sonrası Batı Avrupa ekonomilerinin imarı için gerekli finansmanı sağlamış, daha sonraları gelişmekte olan ülkelere kredi vermeye başlamıştır. Türkiye Kuruma 1947 yılında üye olmuştur. Dünya Bankası, dünyadaki kalkınma yardımı kaynaklarının en büyüklerinden biridir. Temel amacı yoksul insanlara ve yoksul ülkelere yardım etmektir. Ayrıca Kurum, dünya ülkelerinden değişik kategorilerde veriler toplayıp istatistik raporları yayımlamaktadır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)

OECD, 14 Aralık 1960 yılında imzalanan Paris Sözleşmesine dayanılarak kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın, Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) dorudan mirasçısıdır. Finansal istikrarın eş zamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek verilmesi ve yardım edilmesi, işsizliğin ortadan kaldırılması amaçlarıyla hareket eden Örgüt, üye ülkelerin mali durumlarını yakından takip etmekte ve bu nedenle üye ülkelere ait mali istatistiklere ihtiyaç duymaktadır.