Uluslararası Kriterlere Göre Kurumsal Sektörler

ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE KURUMSAL SEKTÖRLER

kamu_sektörü_ve_bileşenleri

Uluslararası kriterlere göre bir ekonomi, beş ayrı kurumsal sektöre ayrılır. Bu sektörler:

  • Mali Olmayan Şirketler Sektörü
  • Mali Şirketler Sektörü
  • Hane Halkı Sektörü
  • Hane Halkına Hizmet Eden Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Sektörü
  • Genel Yönetim Sektörü şeklindedir.