• Kamuda e-Fatura Dönemi Başlıyor

  Devamını Oku

 • E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI KULLANICILARIN KAMU HARCAMA BİRİMLERİNE DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARIN E-FATURA OLARAK DÜZENLENEBİLMESİ HAKKINDA DUYURU

  Devamını Oku


 • Genel Müdürlüğümüz Açık Kaynak Kod Kullanımına Öncülük Ediyor

  Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, PostgreSQL üzerinde büyüyor.

  Devamını Oku

 • Hazine ve Maliye Bakanlığından e-Devlette Yeni Bir Hizmet
  Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Uygulaması

  Görev onayından ödemenin hak sahibine yapılmasına kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirildiği ve
  e-devlet kapısı ile entegre çalışan Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu uygulaması hayata geçirilmiştir.

  Devamını Oku

 • 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü
  Mali İstatistik Analiz Raporu Yayımlandı.

  Mali İstatistik Yönetmeliği gereği uluslararası standartlara ve genel kabul görmüş istatistik ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanan
  "2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu" yayımlanmıştır.

  Devamını Oku

 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan işlemlerin elektronik ortamda ve bütünleşik bir şekilde
  gerçekleştirilebilmesi amacı ile yapılacak çalışmalarda takip edilecek genel kural ve yöntemler belirlendi.

  Devamını Oku

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

  Merkezi Yönetim bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesinin 2019 Yılı Ocak Ay İçi gerçekleşmeleri

 • Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri / GSMH - GSYİH

  2000-2018 Yılları Merkezi Yönetim bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yıllar itibarıyla dağılımı

 • Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Merkezi Yönetim bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Ocak Ayı gerçekleşmesi ve 2019 yılı bütçe hedefleri

 • Genel Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2019 Yılı Ocak Ayı gerçekleşmesi ve 2019 yılı bütçe hedefleri

 • Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması

  Merkezi Yönetim bütçe giderlerinin devlet faaliyetlerinin türüne göre; 2019 Yılı Ocak Ayı gerçekleşmesi ve 2019 yılı bütçe hedefleri

 • Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri (Yıllar İtibarıyla)

  Mahalli İdareler 2006 - 2017 yılları bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesi

 • Mahalli İdareler Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Mahalli İdareler bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi

 • Mahalli İdareler Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Mahalli İdareler bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi

 • Genel Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Yıllar İtibarıyla)

  Genel Yönetim 2011 - 2017 yılları bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesi

 • Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel Yönetim Bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi.

 • Genel Yönetim Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel Yönetim bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi