• 18. Yıllık OECD Kıdemli Mali Yönetim ve Raporlama Yetkilileri Toplantısı Yapıldı.

  1-2 Mart tarihlerinde OECD Konferans merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu
  ve Muhasebat Genel Müdürlüğünü temsilen katılan heyetimiz tarafından Türkiye’de tahakkuk esaslı muhasebe ve Devlet Muhasebesi
  Standartları alanındaki gelişmeler hakkında sunum yapılmıştır.

  Devamını Oku

 • Mali İstatistik Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

  Genel yönetim sektörüne ait mali istatistik tablolarının uluslararası standartlara uygun olarak yayımlanmasını sağlamak üzere hazırlanan Mali İstatistik Yönetmeliği 01/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

  Devamını Oku

 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde, yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına uyum çalışmaları kapsamında gerekli güncellemeler yapılarak uyum düzeyi artırılmıştır.

  Devamını Oku

 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde, yayımlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarına uyum çalışmaları kapsamında gerekli güncellemeler yapılarak uyum düzeyi artırılmıştır.

  Devamını Oku

 • 2016 Yılı Mali Analiz Raporu

  Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine İlişkin 2016 Yılı Mali Analiz Raporu yayımlanmıştır

  Devamını Oku

 • 2018 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar ve Oranlar Belirlendi

  5018 sayılı Kanun ve çeşitli mevzuat gereğince 2018 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatlarının belirlendiği Muhasebat Genel Müdürlüğü
  Genel Tebliği (Sıra No:57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı

  Devamını Oku

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

  Merkezi Yönetim bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesinin 2018 Yılı Ocak - Şubat Ay İçi gerçekleşmeleri

 • Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri / GSMH - GSYİH

  2000-2017 Yılları Merkezi Yönetim bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yıllar itibarıyla dağılımı

 • Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Merkezi Yönetim bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Şubat Ayı gerçekleşmesi ve 2018 yılı bütçe hedefleri

 • Genel Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2018 Yılı Şubat Ayı gerçekleşmesi ve 2018 yılı bütçe hedefleri

 • Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması

  Merkezi Yönetim bütçe giderlerinin devlet faaliyetlerinin türüne göre; 2018 Yılı Şubat Ayı gerçekleşmesi ve 2018 yılı bütçe hedefleri

 • Mahalli İdareler Bütçe Gerçekleşmeleri (Yıllar İtibarıyla)

  Mahalli İdareler 2006 - 2016 yılları bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesi

 • Mahalli İdareler Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Mahalli İdareler bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi

 • Mahalli İdareler Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Mahalli İdareler bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi

 • Genel Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Yıllar İtibarıyla)

  Genel Yönetim 2011 - 2016 yılları bütçe geliri, bütçe gideri ve bütçe dengesi

 • Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel Yönetim Bütçe giderlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi.

 • Genel Yönetim Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması

  Genel Yönetim bütçe gelirlerinin milli ekonomiye, piyasalara ve gelir dağılımına etkilerini ifade eden ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 Ocak – Eylül dönemi toplam gerçekleşmesi