Genel Müdürlük Faaliyetleri

Emekli Personele Teşekkür Belgesi Verildi

19 November 2015 T.C. Maliye Bakanlığı, Ankara 2015

Muhasebat Genel Müdürlüğü Eğitim Faaliyetleri

09 November 2015 T.C. Maliye Bakanlığı 2007

İl Kontrol Görevlileri Eğitimi

25 February 2015 Mali İstatistiklerine İlişkin Çalışmalar

Eğitim

25 February 2015 İtalya Maliye Bakanliği - Twinning

Döner Sermayeli İşletmeler Konsolide Analiz Raporu

25 February 2015 Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Çalışması

Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin Uygulamaya Alınması

25 February 2015 Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Çalışması

Üniversitelere Yönelik Olarak Döner Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Süreci

25 February 2015 Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Çalışması

Döner Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı

25 February 2015 Döner Sermayelerin Yeniden Yapılandırılması Çalışması