Vizyonumuz ve Misyonumuz

Misyonumuz

Muhasebat Genel Müdürlüğünün misyonu; ekonomi yönetimi ve ilgili paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate alarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Devlet muhasebesinin oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, mali raporların hazırlanması, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanmasıdır.

Vizyonumuz

Muhasebe hizmetlerini; konusunda uzman ve yetkin personeli ile etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten öncü bir kurum olmaktır.