Vizyonumuz ve Misyonumuz

Misyonumuz

Devlet muhasebesinin; ekonomi yönetimi ve uluslararası kuruluşların bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, sağlanması, çıktılarının değerlendirilerek, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanmasıdır.

Vizyonumuz

Muhasebe hizmetlerini; konusunda uzman ve yetkili personeli ile etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten öncü bir kurum olmaktır.